MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRD C128 Triệu Tấn Lộc 4 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C127 Nguyễn Huy Hùng 4 Nam 3,0 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C126 Nguyễn Huỳnh Đông 4 Nam 2,7 2,8 3,3 3,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C125 Ngô Phước Hùng 4 Nam 3,3 3,6 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C124 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C123 Lê Nguyễn Nguyên Khoa 4 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C122 Đỗ Quốc Khang 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C121 Phạm Nguyễn Hải Âu 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C120 Võ Nguyễn Thanh Tiến 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C119 Nguyễn Hoàng Long 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước