MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
2203009373 Phạm Gia Hào 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009280 Nguyễn Thiên Phúc 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009141 Bùi Ngọc Lan 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009084 Trần Hồng Nhật Lâm 4 Nam 3,5 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008982 Ngô Gia Phát 4 Nam 3,3 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008921 Nguyễn Trúc Lam 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008873 Nguyễn Quỳnh Lam 4 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008653 Đoàn Thanh Ngọc 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C128 Triệu Tấn Lộc 4 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C127 Nguyễn Huy Hùng 4 Nam 3,0 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước