MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
2305269831 Khả Minh Tâm 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2302695730 Huỳnh Nguyễn Kiến Văn 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2302695602 Nguyễn Thanh Lộc 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2302695587 Đinh Duy Khang 4 Nam 3,2 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
2302695580 Trần Nguyễn Phương Nguyên 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2302689279 Nguyễn Minh Thiện 4 Nam 4,0 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2302689272 Nguyễn Phan Ngọc Gia Hân 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2302689253 Bùi Tấn Dũng 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203258023 Nguyễn Ngọc Thiên Ngân 4 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203013235 Nguyễn Minh Khang 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012775 Võ Minh Triết 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012718 Lê Ngọc An Khánh 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012635 Trần Hoài An Nhiên 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012608 Lê Ngọc Thảo Mi 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012591 Đặng Thiên Kim 4 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012372 Đặng Phạm Quốc Anh 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203012336 Đặng Thiên Phú 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203010903 Nguyễn Huỳnh Trang 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203010688 Phạm Nguyễn Minh Quân 4 Nam 3,2 3,6 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
2203010584 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203010050 Trần Thành Nhân 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203010034 Nguyễn Phúc Thịnh 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009974 Võ Ngọc Như Ý 4 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009950 Trần Phan Phụng Tường 4 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009549 Huỳnh Gia Bảo 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009521 Nguyễn Quỳnh Anh 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009500 Võ Hoàng Thương 4 Nam 3,2 3,0 3,7 4,0 4,0 4,0 Xem chi tiết
2203009373 Phạm Gia Hào 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009280 Nguyễn Thiên Phúc 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009141 Bùi Ngọc Lan 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203009084 Trần Hồng Nhật Lâm 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008982 Ngô Gia Phát 4 Nam 3,3 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
2203008921 Nguyễn Trúc Lam 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008873 Nguyễn Quỳnh Lam 4 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
2203008653 Đoàn Thanh Ngọc 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C128 Triệu Tấn Lộc 4 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C127 Nguyễn Huy Hùng 4 Nam 3,0 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C126 Nguyễn Huỳnh Đông 4 Nam 2,7 2,8 3,3 3,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C125 Ngô Phước Hùng 4 Nam 3,3 3,6 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C124 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C123 Lê Nguyễn Nguyên Khoa 4 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C122 Đỗ Quốc Khang 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C121 Phạm Nguyễn Hải Âu 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C120 Võ Nguyễn Thanh Tiến 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C119 Nguyễn Hoàng Long 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C118 Bùi Gia Phúc 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C117 Nguyễn Võ Thiên Kim 4 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C116 Võ Hoàng Nam 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C115 Trần Ngọc Gia Nguyên 4 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C114 Huỳnh Châu Yến Trúc 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C113 Nguyễn Lê Phương Dung 4 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C112 Nguyễn Hoài Nhật Anh 4 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C111 Phạm Hà Hải Anh 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C110 Nguyễn Ngọc Mỹ Kỳ 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C109 Huỳnh Đăng Khôi 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C108 Lê Nguyên Dũng 4 Nam 3,0 2,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C107 Đoàn Tấn Lộc 03 Nam 1,3 1,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C107 Đoàn Tấn Lộc 03 Nam 1,3 1,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C106 Nguyễn Phúc Thiên 03 Nam 3,2 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C105 Lê Phan Bảo An 03 Nam 4,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C104 Lê Ngọc Ngân Huỳnh 03 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C103 Nguyễn Công Danh 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C102 Võ Quốc An 4 Nam 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD C101 Phan Ngọc An Nhiên 4 Nữ 3,3 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C127 Nguyễn Khôi Nguyên 5 Nam 3,2 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C126 Nguyễn Thị Thảo Linh 5 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C125 Tăng Khả Di 5 Nữ 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C124 Nguyễn Hồ Thiên Phúc 5 Nam 3,7 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C123 Phạm Xuân Anh 5 Nam 3,3 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C122 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5 Nữ 3,8 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C121 Trần Nguyễn Ánh Dương 5 Nữ 3,3 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C120 Nguyễn Thiện Ân 5 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C119 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 5 Nữ 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C118 Huỳnh Kiến Văn 5 Nam 3,8 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C117 Nguyễn Minh Khôi 5 Nam 4,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C116 Huỳnh Nguyễn An Nhiên 5 Nữ 2,8 2,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C115 Nguyễn Bảo Chí 5 Nam 3,0 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C114 Đặng Nguyễn Quỳnh Như 5 Nữ 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C113 Lê Phan Bảo An 5 Nam 3,7 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C112 Châu Khả Vy 5 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C111 Phạm Thế Huy 5 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C110 Lương Kiến Hào 5 Nam 3,2 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C109 Lê Nguyễn Phúc An 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C108 Nguyễn Khánh Vy 5 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C107 Huỳnh Ngọc Đức Anh 5 Nam 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C106 Nguyễn Trường Khánh Thy 5 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C105 Đoàn Thiên Phúc 5 Nam 3,8 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C104 Huỳnh Thụy Kim Khánh 5 Nữ 3,7 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
3 Phạm Hưng Phát 5 Nam 3,5 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C1O2 Ngô Gia Phúc 5 Nam 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C1O1 Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước