MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRĐM407 3 Nam 2,3 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM405 3 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM404 3 Nam 2,5 2,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM402 3 Nam 3,0 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM401 3 Nữ 2,8 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M208 Trần Ngọc Tiên 03 Nữ 3,2 3,2 4,8 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
M207 Nguyễn Gia Huy 03 Nam 3,2 3,0 4,7 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M2006 Đặng Việt Hải 03 Nam 2,8 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M205 Nguyễn Thanh Phước 03 Nam 2,5 1,8 3,3 3,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M203 Cao Nguyễn Gia Thiên 03 Nam 1,5 1,0 2,5 2,8 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước