MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRD2023M425 Nguyễn Khải Tường 03 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M424 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 03 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M423 Bùi Lâm Cát Tiên 03 Nữ 3,8 4,0 4,8 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M422 Trần Lê Xuân Thịnh 03 Nữ 3,5 4,2 4,0 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M421 Lê Hoàng Phúc Thịnh 03 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M420 Trần Phương Quỳnh 03 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M419 Nguyễn Thục Quyên 03 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M418 Trần Ngọc Minh Quí 03 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M417 Lê THiên Phúc 03 Nam 1,7 2,0 4,0 3,6 4,7 4,4 Xem chi tiết
MNRD2023M416 Bùi Minh Phúc 03 Nam 2,7 2,8 4,2 3,8 4,0 5,0 Xem chi tiết
MNRD2023M415 Lê Hoài Phúc 03 Nam 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M414 Hồ Duy Phát 03 Nam 3,2 3,4 4,2 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M413 Đào Tiểu Nhu 03 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M412 Phạm Ngọc An Nhiên 03 Nữ 3,0 3,0 4,7 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M411 Hồ Khánh Ngọc 03 Nữ 5,0 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M410 Huỳnh Ngọc Thảo My 03 Nữ 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M408 Nguyễn Duy Minh 03 Nam 4,2 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M407 Trương Gia KIệt 03 Nam 3,0 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M406 Lã Đăng Khoa 03 Nam 4,2 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M405 Nguyễn Huy Hoàng 03 Nam 2,7 3,0 3,8 4,2 4,5 4,8 Xem chi tiết
MNRD2023M404 Nguyễn Mai Nguyệt Cát 03 Nữ 4,8 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M402 Phạm Nguyễn Kỳ Anh 03 Nam 3,8 3,8 4,7 5,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M403 Cao Huyền Phương Anh 03 Nữ 2,0 2,4 3,2 4,4 4,7 4,8 Xem chi tiết
MNRĐM401 Nguyễn Thành An 3 Nam 4,2 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M401 Lý Nguyễn Quốc Khải 03 Nam 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2023M409 Dương Nhã My 03 Nữ 3,0 3,2 4,7 4,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M429 Nguyễn Minh Thiện 03 Nam 2,0 2,0 3,2 3,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M428 Lê Hoàng Hải Yến 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M427 Châu Khả Vân 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M426 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M425 Ngô Đăng Thuận 03 Nam 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M424 Tống Nhã Thư 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M423 Võ Thịnh 03 Nam 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M422 Nguyễn Ngọc Thảo 03 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M421 Đặng Tấn Phúc 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M420 Huỳnh Tuấn Phát 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M419 Nguyễn Mỹ Như 03 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M418 Phạm Bảo Ngọc 03 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M417 Đỗ Hoài Minh 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M416 Ngô Minh Khôi 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M415 Nguyễn Hoàng Khôi 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M414 Nguyễn Nhật Khang 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M413 Ngô Hoàng Khang 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M412 Mai Nhật Huy 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M411 Phạm Gia Huy 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M410 Nguyễn Ngọc Anh Huy 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M409 Lê Nguyễn Trọng Đại 03 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M408 Trần Ngọc Linh Đan 03 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M407 Đoàn Thanh Duy 03 Nam 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M406 Hồ Khổng Ngọc Diệp 03 Nữ 5,0 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M405 Nguyễn Gia Bảo 03 Nam 4,8 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M404 Võ thiên Ân 03 Nam 4,3 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M403 Nguyễn Lê Trâm Anh 03 Nữ 4,2 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M402 Phạm Xuân An 03 Nữ 5,0 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MN2022M401 Trần Phúc An 3 Nữ 4,3 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM407 3 Nam 2,3 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM405 3 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM404 3 Nam 2,5 2,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM402 nguyen nhat khang 3 Nam 3,0 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM401 3 Nữ 2,8 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M208 Trần Ngọc Tiên 03 Nữ 3,2 3,2 4,8 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
M207 Nguyễn Gia Huy 03 Nam 3,2 3,0 4,7 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M2006 Đặng Việt Hải 03 Nam 2,8 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M205 Nguyễn Thanh Phước 03 Nam 2,5 1,8 3,3 3,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
M203 Cao Nguyễn Gia Thiên 03 Nam 1,5 1,0 2,5 2,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
M2002 Nguyễn Gia Phát 03 Nam 1,3 2,2 2,5 2,8 Chưa quan sát Xem chi tiết
M2001 Nguyễn Phương Nam 03 Nam 1,3 1,0 2,5 3,0 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước