MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRD2022M429 Nguyễn Minh Thiện 03 Nam 2,0 2,0 3,2 3,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M428 Lê Hoàng Hải Yến 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M427 Châu Khả Vân 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M426 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M425 Ngô Đăng Thuận 03 Nam 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M424 Tống Nhã Thư 03 Nữ 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M423 Võ Thịnh 03 Nam 2,0 2,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M422 Nguyễn Ngọc Thảo 03 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M421 Đặng Tấn Phúc 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD2022M420 Huỳnh Tuấn Phát 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước