MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRD M324 Nguyễn Khánh Vy 03 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M323 Nguyễn Ngọc Cát Tường 03 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M322 Lê Phương Trúc 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M321 Nguyễn Phúc Kiện Toàn 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M320 Phạm Nguyễn Anh Thư 03 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M419 Bùi Trường Thịnh 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M318 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 03 Nữ 3,5 3,4 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M317 Trần Nam Thành 03 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M316 Phạm Hoàng Phước 03 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M315 Đỗ Hoàng Phúc 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước