MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRD M405 Trần Nguyễn Như Phúc 03 Nữ 2,8 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M404 Trần Cao Bảo Ngọc 03 Nữ 3,0 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M403 Phan Tuấn Kiệt 03 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M402 Lê Anh Khôi 03 Nam 2,8 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M401 Nguyễn Quang Khải 03 Nam 2,7 2,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M316 Nguyễn Đặng Khải Vy 4 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M315 Trần Minh Anh 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M314 Nguyễn Ngọc Ái Như 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M312 Nguyễn Thịnh Phát 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M311 Nguyễn Hoàng Long 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước