MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
MNRĐM3026 Nguyễn Gia Tường 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3025 Nguyễn Đình Văn 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3024 Võ Huỳnh Bảo Trân 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3023 Nguyễn Phước Tiến 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3022 Tô Gia Thục Quyên 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3021 Lưu Nguyễn Thiên Phúc 4 Nam 3,7 3,6 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3020 Hồ Thảo Nhi 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3019 Võ Bùi Thảo My 4 Nữ 3,0 3,0 3,7 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3018 Trần Tấn Lộc 4 Nam 3,0 3,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3017 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 4 Nữ 3,0 3,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3016 Nguyễn Minh Khôi 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3015 Đặng Khánh Huy 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3014 Lê Phúc Gia Huy 4 Nam 3,5 3,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3013 Nguyễn Ngọc Lam Giang 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3011 Trần Nguyễn Thiên Lộc 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM3010 Đặng Thanh Lan 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM309 Võ An Khuê 4 Nữ 2,8 3,0 3,2 4,0 4,0 4,2 Xem chi tiết
MNRĐM308 Đặng Minh Khôi 4 Nam 2,7 2,8 3,5 3,6 4,0 4,0 Xem chi tiết
MNRĐM307 Đặng Việt Hưng 4 Nam 3,0 2,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM306 Nguyễn Hồng Hạnh 4 Nữ 3,7 3,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM305 Trần Tâm Hạ 4 Nữ 2,7 2,2 3,0 3,0 4,0 4,0 Xem chi tiết
MNRĐM304 Nguyễn Ánh Khả Hân 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM303 Nguyễn Minh Hào 4 Nam 3,0 3,2 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM302 Nguyễn Bảo Châu 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRĐM301 Nguyễn Xuân Chánh 4 Nam 3,0 3,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M324 Nguyễn Khánh Vy 03 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M323 Nguyễn Ngọc Cát Tường 03 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M322 Lê Phương Trúc 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M321 Nguyễn Phúc Kiện Toàn 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M320 Phạm Nguyễn Anh Thư 03 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M419 Bùi Trường Thịnh 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M318 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 03 Nữ 3,5 3,4 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M317 Trần Nam Thành 03 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M316 Phạm Hoàng Phước 03 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M315 Đỗ Hoàng Phúc 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M314 Phạm Hưng Phú 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M313 Mai Diễm Nguyên 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M313 Lê Phạm Xuân Nghi 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M312 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 03 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M312 Võ Minh Khôi 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M311 Nguyễn Mỹ Hương 03 Nữ 3,2 3,0 4,2 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M310 Đào Trung Hiếu 03 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M309 Nguyễn Phúc Gia Hân 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M408 Hàng Gia Hào 03 Nam 3,3 3,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M308 Phạm Nguyễn Thiên Ân 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M306 Phan Nguyễn Trâm Anh 03 Nữ 3,8 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M306 Trần Nguyễn Diệp Anh 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M305 Trần Nguyễn Như Phúc 3 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M304 Trần Cao Bảo Ngọc 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M303 Phan Tuấn Kiệt 03 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M302 Lê Anh Khôi 03 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
MNRD M301 Nguyễn Quang Khải 03 Nam 4,0 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M316 Nguyễn Đặng Khải Vy 4 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M315 Trần Minh Anh 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M314 Nguyễn Ngọc Ái Như 4 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M312 Nguyễn Thịnh Phát 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M311 Nguyễn Hoàng Long 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M310 Nguyễn Gia Huy 4 Nam 3,0 3,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M309 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M308 Nguyễn Ngọc Mỹ Kỳ 4 Nữ 4,0 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M307 Võ Cao Thiện Nhân 4 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M306 Nguyễn Minh Bảo Lam 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M305 Pham Nguyễn Minh Quân 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M304 Nguyễn Anh Khoa 4 Nam 3,3 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M303 Phạm Bảo Bảo 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M302 Nguyễn Quỳnh Như 4 Nữ 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M301 Lê Ngọc Khánh An 4 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước