MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
M101 Bùi Tấn Dũng 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M129 Võ Ngọc Như Ý 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M128 Trần Phan Phụng Tường 4 Nữ 3,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M127 Võ Minh Triết 4 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M126 Nguyễn Huỳnh Trang 4 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M125 Võ Hoàng Thương 4 Nam 3,2 3,2 4,0 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M124 Nguyễn Phúc Thịnh 4 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123 Phạm Nguyễn Minh Quân 4 Nam 3,2 3,4 3,7 3,8 4,0 4,0 Xem chi tiết
M122 Nguyễn Thiên Phúc 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M121 Ngô Gia Phát 4 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước