MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
M123-27 Nguyễn Như Ý 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-26 Tô Hoàng Như Ý 03 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-25 Nguyễn Ngọc Lan Vy 03 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-24 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 03 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-23 Trần Lê Bảo Trâm 03 Nữ 3,7 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-22 Nguyễn Cao Trường Thịnh 03 Nam 3,3 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-21 Nguyễn Đức Tâm 03 Nam 2,3 2,2 3,0 3,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
M123-20 Nguyễn Bảo Ngọc 03 Nữ 4,0 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-19 Đặng Ngọc Gia Nghi 03 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123-18 Trần Minh Lý 03 Nam 3,3 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước