MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
M103 Nguyễn Quỳnh Lam 03 Nữ 3,2 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M102 Đặng Thiên Phú 03 Nam 1,7 1,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M123 Lê Gia Khôi 04 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M122 Trần Ngọc Cát Tường 04 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M121 Đặng Thanh Phượng 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M120 Lê Mai Ngọc Trâm 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M119 Nguyễn Võ Đức Thịnh 04 Nam 3,0 3,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M118 Nguyễn Hoàng Hồng Phát 04 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M117 Phan Trần Nhật Hạ 04 Nữ 3,2 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
M116 Nguyễn Anh Khôi 04 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước