MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
5031 Lê Nguyễn Nhật Khang 5 Nam 3,5 3,4 4,5 3,4 4,8 4,6 Xem chi tiết
5430 Nguyễn Ngọc Vy 5 Nữ 3,8 4,0 4,5 4,4 4,8 4,8 Xem chi tiết
5429 Trần Ngọc Cát Tường 5 Nữ 3,8 3,8 4,0 3,8 4,8 4,8 Xem chi tiết
5428 Võ Hoàng Ngọc Trâm 5 Nữ 3,8 4,0 3,8 4,8 5,0 5,0 Xem chi tiết
5427 Nguyễn Đặng Quỳnh Thy 5 Nữ 3,8 4,0 3,8 4,2 4,8 4,8 Xem chi tiết
5426 Nguyễn Võ Đức Thịnh 5 Nam 4,2 3,6 4,7 3,8 4,5 4,6 Xem chi tiết
5425 Huỳnh Thiên Thành 5 Nam 3,7 4,2 3,8 4,6 4,5 4,6 Xem chi tiết
5424 Phạm Minh Quân 5 Nam 3,8 3,6 3,8 4,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
5423 Đặng Thanh Phượng 5 Nữ 3,5 4,0 3,8 4,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
5422 Ngô Trương Thiên Phúc 5 Nam 3,8 3,8 4,0 4,2 4,7 4,6 Xem chi tiết
5421 Trần Ngọc Thảo Nhi 5 Nữ 4,2 3,8 4,5 4,6 4,7 4,6 Xem chi tiết
5420 Nguyễn Hữu Nhân 5 Nam 3,8 3,8 4,5 3,8 4,7 4,6 Xem chi tiết
5419 Nguyễn Như Ngọc 5 Nữ 4,3 3,6 4,5 4,0 4,7 4,6 Xem chi tiết
5418 Nguyễn Lê Như Ngọc 5 Nữ 3,5 3,6 3,8 3,8 4,8 4,8 Xem chi tiết
5417 Lê Nguyễn Hà My 5 Nữ 3,7 4,4 3,8 4,4 4,8 4,6 Xem chi tiết
5416 Lê Phan Hải Minh 5 Nam 3,5 4,2 3,8 4,4 4,8 4,8 Xem chi tiết
5415 Võ Vũ Tấn Lộc 5 Nam 4,0 3,6 4,5 3,8 4,8 4,8 Xem chi tiết
5414 Nguyễn An Kỳ 5 Nữ 3,7 4,0 3,8 4,4 4,7 4,8 Xem chi tiết
5413 Nguyễn Công Khôi 5 Nam 3,5 3,8 4,5 4,0 4,7 4,8 Xem chi tiết
5412 Nguyễn Anh Khôi 5 Nam 3,8 3,6 4,2 4,8 4,8 4,8 Xem chi tiết
5411 Đinh Võ Quang Khánh 5 Nam 3,8 4,2 3,8 4,6 4,8 4,8 Xem chi tiết
5410 Nguyễn Phúc Khang 5 Nam 3,5 3,6 3,8 3,8 4,8 4,8 Xem chi tiết
5409 Trần Thiên Hương 5 Nữ 4,3 3,6 4,5 3,8 4,8 4,8 Xem chi tiết
5408 Nguyễn Gia Huy 5 Nam 3,5 3,8 4,5 4,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
5407 Phan Trần Nhật Hạ 5 Nữ 4,0 3,4 4,3 3,8 4,7 4,4 Xem chi tiết
5402 Phạm Phương Anh 5 Nữ 3,5 3,4 4,2 3,6 4,7 4,6 Xem chi tiết
5044 Nguyễn Tấn Hào 5 Nam 3,8 3,4 3,8 4,2 4,8 4,8 Xem chi tiết
5045 Nguyễn Ngọc Khả Hân 5 Nữ 3,7 4,4 3,7 4,4 4,5 4,8 Xem chi tiết
5043 Nguyễn Hoàng Cường 5 Nam 3,7 4,2 3,8 4,4 4,7 4,6 Xem chi tiết
5042 Nguyễn Trâm Anh 5 Nam 3,7 3,8 3,7 4,6 4,7 4,6 Xem chi tiết
5041 Quách Thái An 5 Nam 3,7 3,8 3,7 4,0 4,5 4,8 Xem chi tiết
L4 38 Trần Bảo Ngân 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 37 Nguyễn Hoàng Duy Minh 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 36 Võ Khánh Ngọc 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 35 Lê Đỗ Gia Quí 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 34 Lê Đỗ Gia Phú 6 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 33 Nguyễn Minh Thông 6 Nam 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 32 Trịnh Quốc Long 6 Nam 3,0 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 31 Huỳnh Lê Quý 6 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 30 Nguyễn Hoàng Phương Vy 6 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 29 Tô Gia Thục Hy 6 Nữ 3,5 4,8 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 28 Lâm Như Ý 6 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 27 Trịnh Bảo Khang 6 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 26 Nguyễn Ngọc Phương Vy 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 25 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 6 Nữ 3,2 3,6 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 24 Nguyễn Thiên Phúc 6 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 23 Phan Nguyễn Quỳnh Chi 6 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 22 Hồng Trần Khánh My 6 Nữ 3,2 3,0 4,7 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 21 Nguyễn Võ Phương Anh 6 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 20 Trần Phúc Hưng 6 Nam 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 19 Lê Hoàng Đăng Khôi 6 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 18 Đào Ngọc Bảo Vy 6 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 17 Phan Quốc Nghĩa 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 16 Nguyễn Phúc Vinh 6 Nam 4,7 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 15 Nguyễn Thành Đoàn 6 Nam 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 14 Nguyễn Võ Thùy Dương 6 Nữ 4,8 3,8 4,8 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 13 Võ Ngọc Minh Châu 6 Nữ 4,8 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 12 Lê Nguyễn Như Quỳnh 6 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 11 Nguyễn Ngọc Hải My 6 Nữ 4,8 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 10 Thái Thị Bảo Ngọc 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 09 Phạm Bảo Hân 6 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 08 Nguyễn Anh Thư 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 07 Nguyễn Ngọc Thùy Anh 6 Nữ 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 06 Nguyễn Vĩnh Thiên Phúc 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 05 Nguyễn Phương Lâm 6 Nam 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 04 Trương Quốc Tuấn 6 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 03 Nguyễn Hoàng Thịnh 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 02 Ngô Như An 6 Nữ 4,8 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 01 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 6 Nữ 3,2 3,0 4,7 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 07 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 05 Nữ 0,5 0,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước