MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L4 38 Trần Bảo Ngân 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 37 Nguyễn Hoàng Duy Minh 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 36 Võ Khánh Ngọc 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 35 Lê Đỗ Gia Quí 6 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 34 Lê Đỗ Gia Phú 6 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 33 Nguyễn Minh Thông 6 Nam 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 32 Trịnh Quốc Long 6 Nam 3,0 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L4 31 Huỳnh Lê Quý 6 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 30 Nguyễn Hoàng Phương Vy 6 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L4 29 Tô Gia Thục Hy 6 Nữ 3,5 4,8 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước