MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L3-38 Nguyễn Phú Thiên An 6 Nam 2,8 2,8 3,5 3,6 4,5 4,4 Xem chi tiết
L3-37 Huỳnh Lê Nhựt Huy 6 Nam 3,2 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L3-36 Trần Phạm Ngọc Quyên 6 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-35 Nguyễn Thái Trọng Nhân 6 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-34 Nguyễn Triệu Minh Khang 6 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-33 Phan Minh Quý 6 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-32 Nguyễn Nhật Khánh My 6 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-31 Phạm Gia Bảo 6 Nam 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-30 Đỗ Minh Khôi 6 Nam 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L3-29 Nguyễn Thành Công 6 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước