MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L330 Nguyễn Trần Khánh Hân 5 Nữ 4,0 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L329 Nguyễn Quang Bảo Duy 5 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L328 Nguyễn Trần Nhân Hậu 5 Nam 2,8 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L327 Nguyễn Trương Bảo Yến 5 Nữ 3,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L326 Đặng Thị Ngọc Vy 5 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L325 Nguyễn Đặng Khải Vy 5 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L324 Nguyễn Quỳnh Anh Tuấn 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L323 Chế Thị Hoa Tiên 5 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L322 Phan Nguyễn Minh Thư 5 Nữ 3,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L321 Phan nguyễn Minh Quân 5 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước