MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L238 Nguỵ Ngọc Yên Đan 6 Nữ 3,3 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L237 Nguyễn Hải Đăng 6 Nam 3,3 3,4 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L236 Trần Diệp Phương Oanh 6 Nữ 3,0 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L235 Nguyễn Hữu Khang 6 Nam 3,2 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L234 Huỳnh Minh Đức 6 Nam 3,0 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L233 Ngụy Song Anh 6 Nữ 2,3 2,4 3,0 3,2 4,5 4,4 Xem chi tiết
L232 Nguyễn Ngọc Mai Chi 6 Nữ 3,3 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L231 Lê Hào Kiệt 6 Nam 3,2 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L230 Bùi Phương Thảo 6 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L229 Nguyễn Huy Phát 6 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước