MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
L131 Trần Ngọc Khả Hân 5 Nữ 3,7 3,8 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L130 Trần Ngọc Như Trân 5 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L129 Nguyễn Quách Phúc Linh 5 Nữ 3,7 3,6 4,7 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L128 Đoàn Lữ Phúc 03 Nam 2,8 2,6 3,7 3,6 4,7 4,8 Xem chi tiết
L127 Tô Vĩ Hào 5 Nam 3,5 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L126 Ngô Phước Hùng 5 Nam 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L125 Triệu Tấn Lộc 5 Nam 3,5 3,4 4,3 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
L124 Nguyễn Huỳnh Đông 5 Nam 2,5 2,8 3,7 3,4 4,8 4,8 Xem chi tiết
L123 Lê Nguyễn Nguyên Khoa 5 Nam 3,3 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L122 Đỗ Quốc Khang 5 Nam 3,2 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L121 Phạm Nguyễn Hải Âu 5 Nữ 3,3 3,4 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L120 Võ Nguyễn Thanh Tiến 5 Nam 2,2 2,6 3,3 3,2 4,7 4,6 Xem chi tiết
L119 Nguyễn Hoàng Long 5 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L118 Bùi Gia Phúc 5 Nam 2,7 2,6 3,3 3,2 4,8 4,8 Xem chi tiết
L117 Nguyễn Võ Thiên Kim 5 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L116 Võ Hoàng Nam 5 Nam 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L115 Trần Ngọc Gia Nguyên 5 Nam 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L114 Huỳnh Châu Yến Trúc 5 Nữ 3,8 4,0 4,7 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L113 Nguyễn Lê Phương Dung 5 Nữ 4,7 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L112 Nguyễn Hoài Nhật Anh 5 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L111 Phạm Hà Hải Anh 5 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L110 Nguyễn Ngọc Mỹ Kỳ 5 Nữ 4,8 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L109 Huỳnh Đăng Khôi 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L108 Lê Nguyên Dũng 5 Nam 2,7 2,4 3,2 3,2 4,7 4,8 Xem chi tiết
L107 Đoàn Tấn Lộc 5 Nam 3,5 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
L106 Nguyễn Phúc Thiên 5 Nam 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L105 Lê Phan Bảo An 5 Nữ 5,3 5,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L104 Lê Ngọc Ngân Huỳnh 5 Nữ 4,7 5,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L303 Nguyễn Công Danh 5 Nam 2,8 2,4 3,3 3,6 4,8 4,8 Xem chi tiết
L102 Võ Quốc An 5 Nam 3,0 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
L101 Phan Ngọc An Nhiên 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5038 Nguyễn Thục Uyên Tú 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5037 Nguyễn Khôi Nguyên 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5036 Nguyễn Thị Thảo Linh 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5035 Nguyễn Hồ Thiên Phúc 5 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5034 Phan Xuân Anh 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5033 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5032 Võ Trọng Nhân 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5031 Trần Nguyễn Ánh Dương 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5030 Nguyễn Thiện Ân 5 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5029 Nguyễn Lê Linh Đan 5 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5028 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5028 Huỳnh Kiến Văn 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5026 Nguyễn Minh Khôi 5 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5025 Nguyễn Lê Phú Khang 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5024 Huỳnh Nguyễn An Nhiên 5 Nữ 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5023 Nguyễn Ngọc Anh Thư 5 Nữ 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5022 Nguyễn Bảo Chí 5 Nam 3,7 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5020 Trần Quỳnh Như 5 Nữ 3,5 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5020 Dương Quỳnh Anh 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5019 Nguyễn Phạm Gia Bảo 5 Nam 3,5 3,6 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
5018 Lê Phan Bảo An 5 Nam 3,5 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5017 Châu Khả Vy 5 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5016 Phạm Thế Huy 5 Nam 3,8 3,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5015 Lương Kiến Hào 5 Nam 3,5 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5014 Phạm Phương Mỹ Anh 5 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5013 Lê Nguyễn Phúc An 5 Nam 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5012 Tống Ngọc Minh Anh 5 Nữ 4,2 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5011 Nguyễn Khánh Vy 5 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5010 Huỳnh Ngọc Đức Anh 5 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5009 Huỳnh Thụy Kim Khánh 5 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5008 Ngô Gia Phúc 5 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5007 Phạm Thái Gia Phát 5 Nam 3,8 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5006 Cao Trường Thịnh 5 Nam 3,7 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5005 Nguyễn Trường Khánh Thy 5 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5002 Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 Nữ 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5001 Trương Huỳnh Phương Thảo 5 Nữ 3,8 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
5003 Phạm Hưng Phát 5 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5004 Đoàn Thiên Phúc 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L101 Ngô Huỳnh Anh Tú 6 Nữ 4,7 5,0 5,0 5,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
L102 Nguyễn Bảo Quân 5 Nam 5,0 5,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L110 Võ Hoàng Tố Ninh 6 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L109 Phan Phạm Thanh Mai 6 Nữ 4,3 5,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L108 Võ Quỳnh Lam 6 Nữ 5,3 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L107 Trần Tuấn Khang 6 Nam 5,2 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L103 Nguyễn Nguyên Anh Khôi 03 Nam 5,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L104 Đỗ Gia An 03 Nam 5,0 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L106 Nguyễn Phú Hào 6 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L105 Trần Hoàng Chương 5 Nam 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước