MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
5008 Ngô Gia Phúc 5 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5007 Phạm Thái Gia Phát 5 Nam 3,8 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5006 Cao Trường Thịnh 5 Nam 3,7 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5005 Nguyễn Trường Khánh Thy 5 Nữ 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5002 Nguyễn Ngọc Gia Hân 5 Nữ 4,2 3,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5001 Trương Huỳnh Phương Thảo 5 Nữ 3,8 3,6 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
5003 Phạm Hưng Phát 5 Nam 3,7 3,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5004 Đoàn Thiên Phúc 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
L101 Ngô Huỳnh Anh Tú 6 Nữ 4,7 5,0 5,0 5,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
L102 Nguyễn Bảo Quân 5 Nam 5,0 5,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước