MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
5038 Nguyễn Thục Uyên Tú 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5037 Nguyễn Khôi Nguyên 5 Nam 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5036 Nguyễn Thị Thảo Linh 5 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5035 Nguyễn Hồ Thiên Phúc 5 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5034 Phan Xuân Anh 5 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5033 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5032 Võ Trọng Nhân 5 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5031 Trần Nguyễn Ánh Dương 5 Nữ 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5030 Nguyễn Thiện Ân 5 Nam 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
5029 Nguyễn Lê Linh Đan 5 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước