MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
416 Nguyễn Hữu Nhân 4 Nam 3,5 3,2 3,7 3,6 4,0 4,2 Xem chi tiết
428 Võ Hoàng Ngọc Trâm 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
427 Nguyễn Minh Khang 4 Nam 3,8 4,0 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
426 Nguyễn Tấn Hào 4 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
425 Nguyễn Trâm Anh 4 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
424 Trần Ngọc Thảo Nhi 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
423 Trần Thiên Hương 4 Nữ 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
422 Đinh Võ Quang Khánh 4 Nam 3,7 3,8 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
421 Ngô Trương Thiên Phúc 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
420 Nguyễn Gia Huy 4 Nam 3,7 3,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước