MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
RD2023C3033 Nguyễn Khánh Vy 04 Nữ 4,5 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3031 Nguyễn Ngọc Cát Tường 04 Nữ 3,7 3,8 4,0 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3031 Lê Phương Trúc 04 Nữ 3,5 4,0 4,0 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3030 Nguyễn Phúc Thiện Toàn 04 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3029 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 04 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3028 Phan Nguyễn Anh Thư 04 Nữ 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3027 Bùi Trường Thịnh 04 Nam 4,2 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3026 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 04 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3025 Trần Nam Thành 04 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3024 Lê Nguyễn Minh Quân 04 Nam 3,7 4,0 4,3 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3023 Lê Nguyễn Hoàng Quân 04 Nam 3,7 4,4 4,7 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3022 Phạm Hoàng Phước 04 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3021 Trần Nguyễn Như Phúc 04 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3020 Nguyễn Hoàng Phúc 04 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3019 Đỗ Hoàng Phúc 04 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3010 Lê Anh Khôi 04 Nam 4,0 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3018 Phạm Hưng Phú 04 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3017 Mai Diễm Nguyên 04 Nữ 4,2 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3016 Vũ Trần Bảo Ngọc 04 Nữ 4,0 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3015 Trần Cao Bảo Ngọc 04 Nữ 5,0 5,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3014 Lê Phạm Xuân Nghi 04 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3013 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 04 Nữ 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3012 Phan Tuấn Kiệt 04 Nam 4,3 4,0 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3011 Võ Minh Khôi 04 Nam 4,8 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3009 Nguyễn Mỹ Hương 04 Nữ 4,2 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3008 Huỳnh Quốc Hưng 04 Nam 3,2 3,6 4,2 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3007 Thạch Trung Hiếu 04 Nam 3,8 3,0 4,0 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3006 Nguyễn Phúc Gia Hân 04 Nữ 3,0 3,8 4,0 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3005 Hàng Gia Hào 4 Nam 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3004 Nguyễn Anh Đạt 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3002 Phan Nguyễn Trâm Anh 4 Nữ 4,7 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
RD2023C3001 Trần Nguyễn Diệp Anh 04 Nữ 4,2 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C341 Phan Nguyễn Minh Quân 5 Nam 3,2 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C340 Nguyễn Hoàng Gia Phát 5 Nam 3,0 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C339 Nguyễn Trương Bảo Yến 5 Nữ 3,0 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C338 Nguyễn Ngọc Minh Thư 5 Nữ 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C337 Nguyễn Đặng Khải Vy 5 Nữ 3,0 3,0 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C336 Trần Minh Anh 5 Nam 3,0 3,0 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C335 Trần Huỳnh Lộc 5 Nam 3,0 3,2 4,5 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C334 Lê Ngọc Khánh An 5 Nữ 3,0 3,2 4,5 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
C334 Nguyễn Đức Duy 5 Nam 3,2 3,0 4,3 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C333 Phạm Phương Anh 5 Nữ 3,3 3,0 4,2 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C331 Bùi Nguyễn Mai Phương 5 Nữ 4,3 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C330 Lê Xuân Bách 5 Nam 3,3 3,2 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C329 Nguyễn Minh Bảo Lam 5 Nữ 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C328 Phạm Bảo Bảo 5 Nam 4,3 4,2 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C327 Huỳnh Quốc Cường 5 Nam 3,3 3,2 4,3 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C326 Nguyễn Quỳnh Như 5 Nữ 3,2 3,2 4,5 4,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C325 Chế Thị Hoa Tiên 5 Nữ 3,2 3,2 4,3 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C324 Đoàn Trần Duy An 5 Nam 3,2 3,2 4,2 4,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
C323 Nguyễn An Kỳ 5 Nữ 3,2 3,2 4,2 4,0 Chưa quan sát Xem chi tiết
C322 Nguyễn Ngọc Ái Như 5 Nữ 3,0 3,2 4,0 4,6 Chưa quan sát Xem chi tiết
C321 Trương Hồng Phúc 4 Nam 2,5 2,2 3,3 3,4 4,3 4,4 Xem chi tiết
C320 Dương Tuấn Khang 4 Nam 2,3 2,2 3,5 3,4 4,5 4,4 Xem chi tiết
C319 Đặng Thị Ngọc Vy 5 Nữ 2,5 2,4 3,3 3,4 4,5 4,4 Xem chi tiết
C318 Nguyễn Anh Khoa 4 Nam 2,7 2,4 3,5 3,2 4,5 4,2 Xem chi tiết
C317 Võ Cao Thiện Nhân 4 Nam 2,5 2,6 3,5 3,4 4,5 4,4 Xem chi tiết
C316 Đỗ Minh Khôi 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C315 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C314 Nguyễn Ngọc Minh Thư 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C313 Nguyễn Trung Kiên 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C312 Phạm Thế Duy 4 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C211 Đặng Thiên Phát 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C310 Nguyễn Ngọc Gia Quí 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C309 Đỗ Hữu Thịnh 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C308 Nguyễn Ngọc Gia Phú 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C307 Võ Lê Bảo Duy 4 Nam 4,5 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C306 Phạm Thiên Kim 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C305 Lê Hoàng Khả My 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C304 Trần Thị Khánh Vy 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C303 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 4 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C302 Trương Khả Hân 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C301 Lê Thiên Tuấn 4 Nam 4,3 4,4 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C311 Nguyễn Ngọc Thiên Mỹ 4 Nữ 4,7 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước