MSHS Họ tên trẻ Tuổi Giới tính Quan Sát Đợt 1 Quan Sát Đợt 2 Quan Sát Đợt 3
Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia Cảm giác Tham gia
C304 Trương Hồng Phúc 4 Nam 2,5 2,2 3,3 3,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C324 Dương Tuấn Khang 4 Nam 2,3 2,2 3,5 3,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C320 Đặng Thị Ngọc Vy 4 Nữ 2,5 2,4 3,3 3,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C308 Nguyễn Anh Khoa 4 Nam 3,0 2,8 3,5 3,2 Chưa quan sát Xem chi tiết
C317 Võ Cao Thiện Nhân 4 Nam 2,5 2,6 3,5 3,4 Chưa quan sát Xem chi tiết
C316 Đỗ Minh Khôi 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C315 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C314 Nguyễn Ngọc Minh Thư 4 Nữ 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C313 Nguyễn Trung Kiên 4 Nam 4,5 4,6 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết
C312 Phạm Thế Duy 4 Nam 4,5 4,8 Chưa quan sátChưa quan sát Xem chi tiết

Quay lại trang trước